title image

De promotiekamer leidt academici op tot de graad van doctor.

• Academici die willen promoveren naast baan/gezin
• Begeleiding en ondersteuning op maat
• Een promotietraject van vijf jaar
• De laagste kosten op de Ph.D. markt
• Ook begeleiding in Suriname en BES/AMC-landen

Meer info over de Promotiekamer

Vanaf 2016 neemt de Promotiekamer geen nieuwe kandidaten aan


Voor academici die promoveren naast een baan

We combineren maatwerk met intensieve begeleiding van individuele promovendi en werken daarbij samen met de grote universiteiten. Wie we zijn

De promotiekamer is een ANBI. De promotiekamer komt voort uit de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). De promotiekamer wil met academische promoties bijdragen aan de vorming van hoger kader en zodoende successen bevorderen in de samenleving, economie en politiek

Lees meer…Wat we doen

De promotiekamer leidt academici op tot de graad van doctor in de wetenschap en is bedoeld voor mensen die naast een baan en gezin willen promoveren. We bieden modules, trainingen en begeleiding om het schrijven van een proefschrift met succes te voltooien.

Lees meer…Voor wie

Voor de buitenpromovendus wil naast zijn of haar werk en gezin promoveren. Inmiddels hebben wij al vele promoties begeleid. Meer over de promovendi en hun onderzoek is te lezen in de persberichten en op de pagina Promovendi.

Lees meer…Waarom?

De promotiekamer wil met academische promoties bijdragen aan de vorming van hoger kader en zodoende successen bevorderen in de samenleving, economie en politiek.

Lees meer…

FAQ

Waarom een PhD naast je baan?
De academische promotie levert de hoogste titel op die universiteiten bieden. Promoveren is daarom een zinvolle uitdaging.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een promotie via de promotiekamer?
Om te mogen promoveren moet je over een academische graad beschikken. Daarnaast is een flinke dosis ambitie, een groot leervermogen en doorzettingsvermogen nodig.

Meer vaakgestelde vragen…

Promovendi aan het woord
 
 

Voor mij was het contact met mede-promovendi van groot belang: je hebt het gevoel er niet alleen voor te staan. De snelle interactie met mijn promotor was van grote waarde.

Dr. Hans Crebas
Onderzoek: Peacekeeping in Holland 2001-2012

Promoveren was een doel in mijn leven. En als externe promovenda sta je er alleen voor. De Promotiekamer heeft dit hiaat opgevuld door haar begeleiding, workshops en seminars.

Dr. Sharda Roelsma-Somer
Onderzoek: Kwaliteit van Hindoescholen.

Dankzij de begeleiding van de Promotiekamer heb ik binnen een paar jaar mijn proefschrift geschreven. Ik wilde het en het gebeurde. Maar je moet het echt willen.

Dr. Artwell Cain
Onderzoek: Social Mobility of Ethnic Minorities.

Partners