Vorming multicultureel kader leidt tot respectvolle samenleving

Prof. Dr. Ruben Gowricharn leidt deze eerste nieuwsbrief in door in te gaan op het belang van vorming van multicultureel kader door Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij vindt kader en kennis hard nodig teneinde het “gevecht” aan te gaan met de “tegenstanders” van de multiculturele samenleving. Daarom leidt de SVMK academici op tot doctor in de wetenschap. Daarbij maakt het niet uit wat je afkomst is. Allochtoon of autochtoon, beiden kunnen bij de SVMK promoveren en kennis produceren wat uiteindelijk leidt tot een respectvolle samenleving.

De SVMK is in februari 2005 opgericht met als doel om de positieve krachten in de multiculturele samenleving te versterken. Het was toen al duidelijk dat het redelijk goed ging met de multiculturele samenleving, afgemeten aan de sociale stijging van allochtonen, de toename van het opleidingsniveau, de daling van de werkloosheid, de successen in het ondernemerschap, de participatie in de politiek en ontwikkelingen op verschillende andere terreinen. Maar vrij van problemen waren de allochtone gemeenschappen niet, evenals overigens het autochtone deel van de samenleving. Er was nog veel te doen voor allochtonen.

Lees verder