Persbericht Dr. Sinan Çankaya

“Cultuurbeeld van goede politieagent sluit allochtone agent uit”

De politie voert al enkele decennia een beleid om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. De praktijk is dat er wel allochtone agenten instromen, maar dat een belangrijk deel van hen de organisatie weer verlaat. Dat is geen kwestie van harde discriminatie, maar van de organisatiecultuur waarin allochtone agenten moeilijk passen. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte en over dit onderwerp een proefschrift schreef. Sinan Çankaya verdedigt zijn proefschrift “Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 24 oktober 2011.

Çankaya liep enkele jaren mee met politieagenten om te zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurde. De ‘goede’ agent moet voldoen aan beelden van neutraliteit, loyaliteit en solidariteit. Die zijn vanzelfsprekend aanwezig bij autochtone agenten, terwijl hun allochtone collega’s deze eigenschappen voortdurend moeten demonstreren.

Lees verder