Maandelijks Archief november 2011

Persbericht promotie Jurriaan Omlo

Hoe denken Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen zélf over integratie?

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor zijn onderzoek nam Omlo 27 diepte-interviews af onder succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 30 jaar. Voor het eerst krijgt deze groep in een wetenschappelijke studie uitgebreid de gelegenheid om hun visie op integratie te geven.

Lees verder

Jurriaan Omlo – Integratie én uit de gratie?

Titel proefschrift: Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen

Promovendus: Jurriaan Omlo

Promotoren: Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak en Prof. Dr. Ruben Gowricharn

In mijn onderzoek wilde ik nagaan hoe allochtonen zelf denken over integratie. Ik stelde namelijk vast dat allochtonen in sociaal wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks ruimte krijgen om mee te discussiëren over betekenis, nut en noodzaak van integratie. Het zijn de wetenschappers die eenzijdig bepalen welke maatstaven en criteria van belang zijn voor het vaststellen van de mate waarin etnische minderheden zijn geïntegreerd. Het onderzoek heeft zich gericht op hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders in de leeftijd van 19-30 jaar.

Lees verder