In de Media

Promotiefonds in oprichting

De promotiekamer heeft steeds vaker te maken met geïnteresseerden die niet kunnen starten door de voor hen hoge kosten. Om deze mensen tegemoet te komen werkt de promotiekamer momenteel aan een promotiefonds. Kandidaten kunnen onder bepaalde voorwaarden een deel van hun kosten vergoed krijgen.

Lees verder

Het belang van een allochtone elite

Bron: Contrast, maar 2010

 

SVMK – nut en noodzaak

Sta mij toe mij voor te stellen: Ik ben Sandra Trienekens, Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Als referent ben ik enkele keren per jaar betrokken bij de werkzaamheden van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Met deze tekst richt ik mij tot potentiële begeleidende hoogleraren, sponsors, bestuursleden, personen of instanties die overwegen financieel of anderszins een bijdrage aan de SVMK te leveren, de promovendi zelf en andere geïnteresseerden.

Lees verder