De promotiekamer heeft tien open plaatsen!

De promotiekamer is een particulier instituut dat werkenden opleidt tot de graad van doctor in de wetenschap. Kandidaten moeten een doctoraal of master graad bezitten en daarnaast gemotiveerd zijn om de komende vijf jaar serieus aan een proefschrift te werken.

De promotiekamer is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten die naast een baan en gezin willen promoveren. Daarom vinden de begeleiding vooral plaats via email en skype. Daarnaast zijn er workshops en seminars in de avonden en in de weekenden. De promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.

Met ingang van januari 2015 zijn er tien plaatsen beschikbaar voor potentiële promovendi. Kandidaten volgen in het eerste jaar twee modules, te weten academische vaardigheden en academisch schrijven. De succesvolle afronding van deze modules is noodzakelijk om het promotietraject met succes af te ronden. Daarnaast schrijven zij een wetenschappelijk tekst die de grondslag vormt voor het proefschrift.

Voor alle duidelijkheid: de tien plaatsen zijn geen banen of AIO-posities waarop gesolliciteerd kan worden.

Heeft u vaste promotieplannen? Dan kunt u zich vóór 1 december 2014 met een beknopte CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn (info@promotiekamer.nl of rgow@xs4all.nl).

Verspreiding van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.