Ervaringen en lessen van dr. Gürkan Çelik en zijn promotie op de Gülenbeweging

Dr. Gürkan Çelik klimt deze keer in de pen om zijn promotie-ervaringen met ons te delen. Uit zijn verhaal kunnen wij ook lessen trekken, want Gürkan is een goed voorbeeld van een migrant die erin geslaagd is een drukke baan en gezin te combineren met een promotie.

Dat sociale cohesie in de samenleving bij hem hoog in het vaandel staat, blijkt uit de keuze van zijn onderzoeksthema: de transnationale Gülenbeweging. In zijn onderzoek vraagt hij zich af welke bijdrage deze beweging levert aan een betere wereld dan wel samenleving.

SVMK was voor mij een passende formule om mijn werk en gezin te combineren met een promotieonderzoek. De werkwijze die SVMK hanteert maakt het mogelijk om werkende mensen in hun eigen tempo te begeleiden naar een promotie. Uiteraard spelen doorzettingsvermogen, ambitie en wilskracht, als belangrijke brandstoffen voor een succesvolle afronding ervan, een belangrijke rol. De begeleiding van promovendi wordt door zeer capabele professoren verzorgd en waar nodig worden inhoudsdeskundigen ingezet. Aan de band die ik met mijn supervisors heb ontwikkeld, heb ik veel gehad in mijn latere loopbaan. Ze laten je niet los na je promotie en blijven fungeren als coach en wegwijzer, onder meer in je verdere ambities in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Mijn promotieonderzoek ging over de transnationale Gülenbeweging, oftewel Hizmet genoemd. Het leidende thema van het proefschrift was de vraag of de boodschap van de beweging bijdraagt aan sociale cohesie in de wereld in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Vanuit dat oogpunt bevat mijn proefschrift een reeks analyses over de beweging. Het voorziet in syntheses over het gedachtengoed van de inspiratiebron van de beweging, Fethullah Gülen en de toepassing daarvan door haar aanhangers, met name op het gebied van dialoog en educatie. De uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek staan te lezen in het proefschrift van dr. Gürkan Çelik.