Lustrum viering 2015

Download keynote speech van professor Gowricharn “De Januskop van de Westerse Democratie” (PDF)

Verslag van de lustrumviering van de Promotiekamer

Op 27 februari 2015 heeft de Promotiekamer haar tweede lustrum gevierd in het Atrium, stadhuis Den Haag. Het tienjarig bestaan van de Promotiekamer reflecteert dat zij levensvatbaar is gebleken. In het afgelopen decennium heeft de Promotiekamer tien promovendi afgeleverd en in dit tiende jaar zullen naar verwachting nog eens zes mensen promoveren. Dat was de reden om het tweede lustrum samen met promovendi, hun partners, docenten, vrienden en sympathisanten te vieren. Ondanks de vakantie was opkomst buiten verwachting. Ongeveer 170 bezoekers namen deel aan deze lustrumviering. Het programma bestond uit vier blokken: een keynote speech, een diner, een presentatie van onderzoeken, en een afsluitend informeel deel met de mogelijkheid om te netwerken.

Het eerste deel bestond uit een keynote speech, verzorgd door professor dr. Ruben Gowricharn, getiteld “de Januskop van de Westerse democratie”. Het onderwerp was het Jihadisme. De porté van de speech was dat de Westerse democratie twee gezichten heeft, zowel binnenlands als buitenlands, wat vooral betrekking heeft op Moslims. Dat verklaart waarom de radicalisering van Moslim jongeren toeneemt. Een mogelijk alternatief, waarbij het westen de andere partij niet of minder demoniseert, haar verkokerde nationalisme van zich afschudt, en een dialoog aangaat met andersdenkenden, ziet professor Gowricharn als een oplossing. Hij illustreerde deze punten aan de hand van fragmenten uit Indiase en Amerikaanse films. Een verkorte versie van de tekst kunt u downloaden van deze website.

Na het diner werden promovendi bevraagd over hun onderzoek. De onderwerpen varieerden van zelfdoding onder Hindostanen tot identiteitsmanagement van personeel in grote arbeidsorganisaties. Het publiek, waaronder enkele ambtenaren van de gemeente Den Haag, kregen inzicht in de veelheid en relevantie van de onderwerpen die in de promotiekamer worden onderzocht. Met enkele promovendi zijn er afspraken gemaakt om op korte termijn om de tafel te gaan zitten.

Het laatste uur van de avond was gereserveerd voor het netwerken. Achteraf bleek dat te kort te zijn, maar iedereen vond het een genoeglijke avond.

De gespreksleiding was in de bekwame handen van de ambassadeurs van de Promotiekamer, de heren Max Daniel, hoofdcommissaris van politie Groningen, en Jan Bart Wilschut, communicatieadviseur.