Lustrum viering 2010

In 2010 vierde de Promotiekamer haar eerste lustrum. Ruim honderd gasten namen deel aan de viering, vooral promovendi, hun partners, docenten, vrienden en sympathisanten. de viering vond plaats in het stadhuis Den Haag. De avond werd geleid door de ambassadeurs van de Promotiekamer, de heren Max Daniel en Jan Bart Wilschut. Op de onderste foto ziet u Jan Bart Wilschut in gesprek met Ella Vogelaar, de toenmalige voorzitter van de Promotiekamer.