Promoveren naast je baan!

Promoveren naast je baan!

De Promotiekamer is een particulier instituut dat werkenden opleidt tot de graad van doctor in de wetenschap. Kandidaten moeten een doctoraal of master graad bezitten en daarnaast gemotiveerd zijn om de komende vijf jaar serieus aan een proefschrift te werken. Zie voor meer informatie www.promotiekamer.nl

De Promotiekamer is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten die naast een baan en gezin willen promoveren. Begeleiding vindt vooral plaats in de avonden en weekenden via workshops en seminars en daarnaast via email en Skype. De promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.

Met ingang van januari 2018 zijn er tien plaatsen beschikbaar voor potentiële promovendi. Kandidaten volgen in het eerste jaar twee modules, te weten academische vaardigheden en academisch schrijven. De beheersing van deze stof – die in de loop van het jaar tijdens meerdere bijeenkomsten wordt geoefend – is noodzakelijk om het promotietraject met succes af te ronden. Kandidaten schrijven in het eerste jaar een wetenschappelijk tekst die de grondslag vormt voor het proefschrift.

Heeft u vaste promotieplannen? Dan kunt u zich voor 1 november met een beknopte CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn (info@promotiekamer.nl of rgow@xs4all.nl).

Verspreiding van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Ruben Gowricharn

 

Dit bericht is geen advertentie, maar een bekendmaking om belangstellenden te wijzen op deze mogelijkheid van promoveren.

Deze plaatsen zijn geen banen of AIO-posities waarop gesolliciteerd kan worden.

Het is mogelijk dat u dit bericht meerdere keren ontvangt. Onze excuses daarvoor.

Persbericht promotie Drs. Jaswina Bihari-Elahi

PERSBERICHT

GROEPSBEHOEFTEN BEPALEN HET GEBRUIK VAN ETNISCHE WEBSITES

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken. Over het gebruik van internet door jongeren” dat zij op woensdag 10 september 2014 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg.

Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Het gebruik van etnische websites komt eerder voort uit de behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur dan uit een gevoel van uitsluiting of onderdrukking. De websites bie­den daarnaast de mogelijkheid tot relatievorming. De etnische web­sites zijn ingebed in de leefcultuur van de etnische groepen. Zij fungeren zodoende als moderne etnische instituties. De conclusies van onderzoek steunt op een grote variatie aan methoden en is gebaseerd op Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone jongeren.

Dit onderzoek biedt uiterst belangwekkende inzichten in de leefwereld van hedendaagse jongeren, wat van belang is voor tal van instellingen die zich met jongeren bezig houden of die binnen de etnische groepen opereren. Het onderzoek exploreert ook een weinig ontwikkeld gebied, namelijk de functies van etnische websites in de ver­vulling van behoeften en netwerkvorming.

Drs. Jaswina Bihari-Elahi (Eindhoven, 1979) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen (Universiteit van Rotterdam). Zij werkt als docent aan de Haagse Hogeschool.

Jaswina Bihari-Elahi verdedigt haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 10 september 2014 om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Sjaak Kroon. Overige leden van de promotiecommissie zijn: dr. Dorothee Verdaasdonk, prof. dr. Arie de Ruijter, dr. Sandra Trienekens, prof. dr. Fred Wester.

Noot voor redacties:

Jaswina Bihari-Elahi schreef dit proefschrift als promovenda van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer. Zij is de tiende promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is zij bereikbaar op: 0613068065 of via jaswina@hotmail.com. Zie ook het UvT-persbericht. Meer informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.promotiekamer.nl, info@promotiekamer.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.

De promotiekamer heeft tien open plaatsen!

De promotiekamer is een particulier instituut dat werkenden opleidt tot de graad van doctor in de wetenschap. Kandidaten moeten een doctoraal of master graad bezitten en daarnaast gemotiveerd zijn om de komende vijf jaar serieus aan een proefschrift te werken.

De promotiekamer is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten die naast een baan en gezin willen promoveren. Daarom vinden de begeleiding vooral plaats via email en skype. Daarnaast zijn er workshops en seminars in de avonden en in de weekenden. De promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.

Met ingang van januari 2015 zijn er tien plaatsen beschikbaar voor potentiële promovendi. Kandidaten volgen in het eerste jaar twee modules, te weten academische vaardigheden en academisch schrijven. De succesvolle afronding van deze modules is noodzakelijk om het promotietraject met succes af te ronden. Daarnaast schrijven zij een wetenschappelijk tekst die de grondslag vormt voor het proefschrift.

Voor alle duidelijkheid: de tien plaatsen zijn geen banen of AIO-posities waarop gesolliciteerd kan worden.

Heeft u vaste promotieplannen? Dan kunt u zich vóór 1 december 2014 met een beknopte CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn (info@promotiekamer.nl of rgow@xs4all.nl).

Verspreiding van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.

 

Hans Crebas – Peacekeeping in Holland 2001-2012

Titel proefschrift: Peacekeeping in Holland 2001-2012. De inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims.

Promotor: Prof. Dr. Ruben Gowricharn

Ik heb mijn proefschrift geschreven onder de vleugels van de promotiekamer SVMK en van mijn promotor Prof. Dr. Ruben Gowricharn. In mijn onderzoek gaat de aandacht uit naar de vraag wat de rol van de Nederlandse overheid was in de etnisch-religieuze polarisatie rondom moslims. Om deze vraag te beantwoorden heb ik een theoretisch referentiekader opgesteld dat wordt toegepast op de Nederlandse situatie in de onderzoeksperiode 2001-2010. Theoretisch sloot ik aan bij de inzichten van Gowricharn over de spanningen in de multiculturele samenleving zoals hij die onder andere verwoord heeft in zijn oratie “Het omstreden paradijs” (2002).

Lees verder

Persbericht promotie Hans Crebas – Maatschappelijke polarisatie rondom moslims was te voorkomen

Was het hectisch debat rondom moslims in Nederland nodig? Nee, zegt Hans Crebas die op 5 november aan de Universiteit van Tilburg promoveert op een proefschrift over de respons van de Nederlandse overheid op de maatschappelijke polarisatie rondom moslims. Hiervoor ontwikkelde hij een toetsingskader op basis van de VN-ervaringen met de handhaving van binnenlandse vrede en veiligheid. Ondanks een hectisch opinieklimaat, vijf regeringen en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, heerste er een relatieve vrede in Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw. De onderstroom van de Nederlandse samenleving was stabieler dan uit de woelingen aan de oppervlakte is af te leiden.

Lees verder

Persbericht Artwell Cain – ‘Laat succesvolle allochtonen rolmodel zijn’

Promotie Artwell Cain over sociale mobiliteit allochtonen

Leden van etnische minderheden in Nederland bereiken steeds vaker een leidinggevende functie. Een van de belangrijkste factoren daarbij is hun drijfveer om meer te willen bereiken dan hun ouders of vrienden en kennissen. Dat concludeert Artwell Cain in het proefschrift dat hij op 26 oktober verdedigt aan de Universiteit van Tilburg. Niettemin wordt de sociale mobiliteit van allochtone werknemers nog steeds afgeremd, onder andere doordat hun sociale netwerk zich binnen de eigen etnische groep bevindt.

Lees verder

Persbericht António da Graça – Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie

Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie van allochtonen. Dat stelt António da Graça in zijn proefschrift “Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study van in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam” dat hij op 8 oktober 2010 aan de Universiteit van Tilburg verdedigt.

Allochtonen in Nederland worden steeds indringender aangespoord om te assimileren. Voor eigen organisaties, identiteit en cultuur is er steeds minder plaats omdat die de integratie zouden belemmeren. In dit proefschrift is voor het eerst onderzocht of etnische zelforganisaties inderdaad de integratie belemmeren. Daarmee stelt Da Graça impliciet de vraag of culturele assimilatie functioneel is in het integratieproces.

Lees verder

Persbericht Promotie Youssef Boutachekourt

“Bedrijven laten kansen liggen”
TILBURG, 12 maart 2012 — Steeds vaker spelen bedrijven in op de multiculturele omgeving. Maar levert dat ook voordelen op? Ja, zegt Youssef Boutachekourt die op 14 maart 2012 zijn proefschrift “Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën” aan de Universiteit van Tilburg verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap. Boutachekourt deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Ten eerste zijn de voordelen sterk afhankelijk hoe bedrijven zich in de markt positioneren. Daarbij is vooral de merkpositie van belang. De segmentatie van de productmarkt, de etnisch aangepaste producten en diensten en het gebruik van cultureel diverse medewerkers dragen bij aan de merkpositie van de bedrijven die deze positioneringstrategie volgen.

Lees verder

Promotiekamer op Curaçao en Aruba

De Stichting Vorming en Ontwikkeling start een opleiding tot doctor in de wetenschap op ACM en BES eilanden. Het is nu mogelijk om een promotieopleiding te volgen zonder de woonplaats te verlaten. Deze capacity building vindt in samenwerking met de Stichting Vorming Multicultureel Kader SVMK plaats.

De SVO is al enkele jaren actief om het hoger intellectueel kader in Suriname te versterken. Met ingang van mei 2011 breidt de SVO haar activiteiten uit tot de ACM en BES eilanden. Promoveren hoeft geen droom meer te zijn. Pak deze kans!

De toelatingseis is een doctoraal opleiding (drs.,ir.,mr.,Master). De Promovendi worden op Curaçao en Aruba opgeleid, maar de promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit. Promovendi verrichten hun werkzaamheden in eigen tijd en de begeleiding vindt plaats via email, Skype en ‘face–to-face’.

Gegadigden kunnen zich met een CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Email: info@promotiekamer.nl Of bij de projectcoördinator Saïna Lucio op sainalucio@gmail.nl.

Promotiefonds in oprichting

De promotiekamer heeft steeds vaker te maken met geïnteresseerden die niet kunnen starten door de voor hen hoge kosten. Om deze mensen tegemoet te komen werkt de promotiekamer momenteel aan een promotiefonds. Kandidaten kunnen onder bepaalde voorwaarden een deel van hun kosten vergoed krijgen.

Lees verder