Docenten en hoogleraren

Promotoren van onze promovendi waren:

Prof. dr. Herman Beck
Hoogleraar godsdienstwetenschappen,
Universiteit van Tilburg

Prof. dr. Wouter van Beek
Hoogleraar religieuze antropologie,
Universiteit van Tilburg

Peter van BergeijkProf. Dr. Peter van Bergeijk
Hoogleraar Internationale en Macro-economie,
Institute of Social Studies.

Frank BovenkerkProf. dr. Frank Bovenkerk
Hoogleraar criminologie.
Universiteit van Utrecht

Sjaak BrasterProf. dr. Sjaak Braster
Hoogleraar onderwijssociologie.
Erasmus universiteit van Rotterdam

Jan Willem DuyvendakProf. dr. Jan Willem Duyvendak
Hoogleraar algemene sociologie.
Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Frits Engeldorp Gastelaars
Hoogleraar methodologie van kwalitatief onderzoek,
Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Ruben S. Gowricharn
Hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken.

Slawek MagalaProf. dr. Slawek Magala
Hoogleraar cross cultureel management.
Erasmus universiteit.

Slawek MagalaProf. dr. Jan Rath
Hoogleraar urbane antropologie,
Universiteit van Amsterdam

Jan Jaap de RuijterDr. Jan Jaap de Ruiter
Docent Islam en Arabisch in Europa en Marokko, Universiteit van Tilburg.

Arie de RuijterProf. dr. Arie de Ruijter
Oud-decaan van de FGW van de Tilburg University

Wilfred UunkDr. Wilfred Uunk
Voormalig docent aan de FSW van de Tilburg University

Begeleiders en Docenten :

Jaco DagevosDr. Jaco Dagevos
Hoofd afdeling Minderhedenonderzoek van het SCP

Dr. Narly Dwarkasingh
Assistant Professor of Finance, University of Bonn

Nadira SaabDr. Nadira Saab
Docent onderwijsstudies.
Universiteit van Leiden

John SchusterDr. John Schuster
Docent methoden en technieken.
Vrije Universiteit

Alex van Stipriaan LuïsciusProf. dr. Alex van Stipriaan Luïscius
Hoogleraar Geschiedenis van Latijns Amer. en Caribisch geb. Erasmus Universiteit

Roy ThurikProf. dr. Roy Thurik
Hoogleraar economie en ondernemerschap. Erasmus universiteit van Rotterdam

Varina Tjon A TenDr. Varina Tjon A Ten
Hoofddocent aan de Haagse Hogeschool.

Sandra Trienekens Dr. Sandra Trienekens
Lector en docent multiculturele kunstuitingen.
Erasmus Universiteit

Fred WesterProf. dr. Fred Wester
Hoogleraar algemene en empirische communicatie-wetenschap. Universiteit van Nijmegen