Geschiedenis

2015

De Promotiekamer is gestart onder de naam Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Het werkterrein van de SVMK was Nederland. Daarnaast bestond een zusterorganisatie met dezelfde doelstelling die buiten Nederland actief was, de Stichting Vorming en Ontwikkeling (SVO). Beide stichtingen zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot Stichting de Promotiekamer, kortweg de Promotiekamer. De SVMK en de SVO bestaan dus formeel niet meer. Alle overeenkomsten alsmede rechten en plichten die betrekking hadden op beide stichtingen, gaan juridisch over op de Promotiekamer. De bankrekeningnummers, het vestigingsadres, en het bestuur van de Promotiekamer blijven dezelfde. Aangezien de SVO is opgeheven heeft zij een nieuw bankrekeningnummer: NL86 ABNA 0592 6773 54. Kandidaten buiten Europa dienen dit rekeningnummer te gebruiken. De rekeningnummers van de vroegere SVMK, dus de huidige Promotiekamer, zijn onveranderd.

2012

De promotiekamer lanceerde haar vriendennetwerk.

2010

De promotiekamer vierde haar eerste lustrum.

2008

Drie jaar na de start – is er een evaluatie geweest van de promotiekamer. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Sandra Trienekens, destijds lector aan de Hogeschool van Amsterdam. De resultaten waren opmerkelijk. Lees het verslag.