Missie, visie en effecten

Missie

De Promotiekamer wil

 • Het streven van buitenpromovendi realiseren
 • Kennis produceren gericht op successen in de samenleving
 • Hoger intellectueel kader opleiden
 • Organisaties, instituties, en gemeenschappen versterken

Visie

De Promotiekamer

 • Versterkt de institutionele capaciteit van organisaties, instituties, en samenleving door de relevante kennis en het hoger kader te produceren.
 • Is een succesvolle buiten-universitaire onderzoeksschool speciaal opgezet voor werkende promovendi
 • Biedt begeleiding op maat en ondersteunende modules aan om het dissertatietraject met succes te voltooien

Enkele effecten van de promotiekamer

 • Promovendi worden door instellingen op hun terrein gevraagd voor presentaties
 • Sinds haar oprichting zijn zeven promovendi aangesteld als docent aan een Nederlandse Hogeschool
 • Drie promovendi zijn dankzij hun promotie directeur van belangrijke instellingen
 • Promovendi fungeren als rolmodel voor andere aspiranten die zich aanmelden bij de promotiekamer