Oprichter Prof. Dr. Ruben Gowricharn

Ruben Gowricharn

Ruben Gowricharn was hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg tot 2017. Hij begon zijn kleurrijke en veelzijdige arbeidsverleden als goud- en zilversmid in Paramaribo, zijn geboorteplaats. Later werd hij sportinstructeur en assistent-bibliothecaris van de Universiteit van Suriname. In Nederland behaalde hij in 1980 zijn doctoraal niet-westerse sociologie en in 1984 z’n doctoraal economie. In 1991 promoveerde hij tot doctor aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over de landbouweconomische modernisering in ontwikkelingslanden.

Na zijn studies werkte Gowricharn achtereenvolgens als consulent Arbeidszaken bij de Rijnmondse categoriale steunfunctie Krosbe, als wetenschappelijk onderzoeker bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam, als begeleider aan de Vrije Universiteit en als senior onderzoeker aan de Amsterdamse School voor sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft onderzoekservaring opgebouwd naar onder meer de werking van het sociale zekerheidsstelsel, de arbeidsmarkt, armoede en marginalisering, ondernemerschap, elitevorming, sociale cohesie in cultureel plurale samenlevingen, integratievraagstukken , het functioneren van democratische instituties, de transnationale en diasporagemeenschappen.

Van 2002 tot 2006 bekleedde Ruben Gowricharn de FORUM/Verwey-Jonker Leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. Van 2007 tot 2017 was hij hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan dezelfde universiteit. Met ingang van 1 oktober 2015 bekleedt hij een bijzondere leerstoel met als leeropdracht “Hindostaanse Diaspora Studies” aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In de jaren tachtig en negentig was Gowricharn actief in het publieke debat. In 1999 ontving hij voor zijn publicaties en deelname aan het maatschappelijke debat over de multiculturele samenleving de ASN-ADO Mediaprijs. Een deel van zijn essays is gepubliceerd in de bundels Hollandse Contrasten (FORUM/Garant 1998) en in Andere gedachten (Damon/FORUM 2000). In de FORUM-essayreeks publiceerde hij Thuis zijn in de kunst en De januskop van transnationaal burgerschap; Surinaamse ervaringen.

Download Curriculum Vitae (PDF)

Ruben Gowricharn rijkt oorkonde uit aan Dr. Gürkan Çelik Prof. Dr. Ruben Gowricharn rijkt oorkonde uit aan Dr. Gürkan Çelik

Veel gevraagde columns

 1. Allochtoon exceem
 2. Bollywood aan de Noordzee
 3. De Sprong
 4. Diversiteit in besturen
 5. Een kwestie van zelfrespect
 6. Het Gullit-effect
 7. Intellectuele nieuwsgierigheid
 8. Intelligentietesten
 9. Taalverrijking
 10. Visitekaartje
 11. Bijzonder Onderwijs
 12. Het nieuwe wij-gevoel
 13. Terrorisme is iets dat niet uit de lucht komt vallen
 14. Eend Mark als symbool voor Nederlandse toestanden