Wat voormalige promovendi zeggen

Voor mij was het contact met mede-promovendi van groot belang: je hebt het gevoel er niet alleen voor te staan. De snelle interactie met mijn promotor was van grote waarde.

Dr. Hans Crebas
Onderzoek: Peacekeeping in Holland 2001-2012

Promoveren was een doel in mijn leven. En als externe promovenda sta je er alleen voor. De Promotiekamer heeft dit hiaat opgevuld door haar begeleiding, workshops en seminars.

Dr. Sharda Roelsma-Somer
Onderzoek: Kwaliteit van Hindoescholen.

Dankzij de begeleiding van de Promotiekamer heb ik binnen een paar jaar mijn proefschrift geschreven. Ik wilde het en het gebeurde. Maar je moet het echt willen.

Dr. Artwell Cain
Onderzoek: Social Mobility of Ethnic Minorities.