Persbericht António da Graça – Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie

Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie van allochtonen. Dat stelt António da Graça in zijn proefschrift “Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study van in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam” dat hij op 8 oktober 2010 aan de Universiteit van Tilburg verdedigt.

Allochtonen in Nederland worden steeds indringender aangespoord om te assimileren. Voor eigen organisaties, identiteit en cultuur is er steeds minder plaats omdat die de integratie zouden belemmeren. In dit proefschrift is voor het eerst onderzocht of etnische zelforganisaties inderdaad de integratie belemmeren. Daarmee stelt Da Graça impliciet de vraag of culturele assimilatie functioneel is in het integratieproces.

 

De promovendus onderzocht de ontstaansgeschiedenis van Kaapverdische organisaties, de werkwijzen, de contacten in en buiten de etnische gemeenschap en de betrekkingen met Kaapverdie. Hij komt tot de conclusie dat deze organisaties juist de kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor succesvolle integratie. Individuele eigenschappen, netwerken en vaardigheden ontwikkeld in de eigen gemeenschap – in Rotterdam of in Kaapverdie – bevorderen de integratie in de Nederlandse samenleving in plaats van die af te remmen. Omgekeerd hebben de contacten, kennis en vaardigheden opgedaan in de Nederlandse samenleving een ontwikkelingseffect op de etnische gemeenschap. De etnische groep en de Nederlandse samenleving gaan er beide op vooruit. Daarmee vervalt de grondslag om te assimileren.

Drs. António da Graça is geboren op het Kaapverdische eiland São Nicolau. Hij studeerde sociologie aan de universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren was hij onder andere werkzaam als opbouwwerker, adviseur samenlevingsopbouw en onderzoeker. Vanuit deze professionele achtergrond ontwikkelde hij een bijzondere belangstelling voor functies van etnische zelforganisaties in het integratieproces.

António da Graça voltooide dit proefschrift in de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij is de vierde promovendus van de SVMK. Informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.svmk.nl, info@svmk.nl of prof. dr. Ruben Gowicharn op 06-41557223.

Noot voor de pers
António da Graça (1953, São Nicolau) verdedigt zijn proefschrift “Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study van in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op vrijdag 8 oktober om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotor: Prof. dr. R.S. Gowricharn. Overige leden van de promotiecommissie: prof. dr. A. de Ruijter, prof. dr. P. Verweel, prof. dr. R. Penninx, prof. dr. C. Choenni, prof. dr. W. Shadid.

Da Graça is bereikbaar op tel. 0613527529 of e-mail: rograca@zonnet.nl. Zie ook het UvT-persbericht.