Persbericht Dr. Sinan Çankaya

“Cultuurbeeld van goede politieagent sluit allochtone agent uit”

De politie voert al enkele decennia een beleid om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. De praktijk is dat er wel allochtone agenten instromen, maar dat een belangrijk deel van hen de organisatie weer verlaat. Dat is geen kwestie van harde discriminatie, maar van de organisatiecultuur waarin allochtone agenten moeilijk passen. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte en over dit onderwerp een proefschrift schreef. Sinan Çankaya verdedigt zijn proefschrift “Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 24 oktober 2011.

Çankaya liep enkele jaren mee met politieagenten om te zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurde. De ‘goede’ agent moet voldoen aan beelden van neutraliteit, loyaliteit en solidariteit. Die zijn vanzelfsprekend aanwezig bij autochtone agenten, terwijl hun allochtone collega’s deze eigenschappen voortdurend moeten demonstreren.

Van allochtone agenten wordt daarnaast gevraagd om hun ‘etnische meerwaarde’ in te zetten. Maar het gebruik van bijvoorbeeld de eigen taal in de communicatie met een burger van dezelfde etnische afkomst leidt gauw tot spanningen met autochtone collega’s. Allochtone agenten worden vaak niet als gelijkwaardige leden van de politieorganisatie behandeld, zij worden niet zelden gewantrouwd en door hun collega’s ter ‘verantwoording’ geroepen wanneer co-ethnics in de media negatieve aandacht krijgen. Het gevolg is een arbeidsklimaat en organisatiecultuur waarin allochtone agenten gedemotiveerd raken en de politieorganisatie verlaten.

Drs. Sinan Çankaya (Nijmegen, 1982) studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast studeerde hij Conflict Resolution aan de Universiteit van Bradford (cum laude). De afgelopen vier jaar werkte hij als onderzoeker en adviseur voor de politie Amsterdam-Amstelland. Vanuit deze professionele achtergrond verrichtte hij dit onderzoek. Handelseditie: Eburon Academic Publishers.

Sinan Çankaya verdedigt zijn proefschrift “Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 24 oktober 2011 om 18.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Frank Bovenkerk. Overige leden van de promotiecommissie zijn: prof. dr. A. de Ruijter, prof. dr. P. Tops en dr. B. Prins.

Noot voor redacties:

Sinan Çankaya schreef dit proefschrift als promovendus van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij is de vijfde promovendus van deze stichting.