Persbericht promotie Drs. Jaswina Bihari-Elahi

PERSBERICHT

GROEPSBEHOEFTEN BEPALEN HET GEBRUIK VAN ETNISCHE WEBSITES

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken. Over het gebruik van internet door jongeren” dat zij op woensdag 10 september 2014 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg.

Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Het gebruik van etnische websites komt eerder voort uit de behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur dan uit een gevoel van uitsluiting of onderdrukking. De websites bie­den daarnaast de mogelijkheid tot relatievorming. De etnische web­sites zijn ingebed in de leefcultuur van de etnische groepen. Zij fungeren zodoende als moderne etnische instituties. De conclusies van onderzoek steunt op een grote variatie aan methoden en is gebaseerd op Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone jongeren.

Dit onderzoek biedt uiterst belangwekkende inzichten in de leefwereld van hedendaagse jongeren, wat van belang is voor tal van instellingen die zich met jongeren bezig houden of die binnen de etnische groepen opereren. Het onderzoek exploreert ook een weinig ontwikkeld gebied, namelijk de functies van etnische websites in de ver­vulling van behoeften en netwerkvorming.

Drs. Jaswina Bihari-Elahi (Eindhoven, 1979) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen (Universiteit van Rotterdam). Zij werkt als docent aan de Haagse Hogeschool.

Jaswina Bihari-Elahi verdedigt haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 10 september 2014 om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Sjaak Kroon. Overige leden van de promotiecommissie zijn: dr. Dorothee Verdaasdonk, prof. dr. Arie de Ruijter, dr. Sandra Trienekens, prof. dr. Fred Wester.

Noot voor redacties:

Jaswina Bihari-Elahi schreef dit proefschrift als promovenda van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer. Zij is de tiende promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is zij bereikbaar op: 0613068065 of via jaswina@hotmail.com. Zie ook het UvT-persbericht. Meer informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.promotiekamer.nl, info@promotiekamer.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.