Persbericht promotie Jurriaan Omlo

Hoe denken Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen zélf over integratie?

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor zijn onderzoek nam Omlo 27 diepte-interviews af onder succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 30 jaar. Voor het eerst krijgt deze groep in een wetenschappelijke studie uitgebreid de gelegenheid om hun visie op integratie te geven.

De geïnterviewden benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van allochtonen om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Maar niet tegen elke prijs. Zij geven aan dat nieuwkomers zich niet volledig hoeven aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Allochtonen moeten het recht hebben om een deel van de eigen cultuur te behouden. Daarnaast benadrukken de jongvolwassenen het wederzijdse karakter van integratie. Autochtone burgers en de overheid hebben de verantwoordelijkheid om integratie mede mogelijk te maken. De geïnterviewden stellen zich vooral kritisch op ten opzichte van politici. Zij hekelen de polariserende en stigmatiserende wijze waarop er over de integratie van allochtonen wordt gesproken.

Verder blijken de Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen grote moeite te hebben met het feit dat het niet uitmaakt hoe succesvol zij zijn en hoe sterk hun binding met Nederland is. Voor de maatschappij blijft men hoe dan ook een allochtoon. Omlo constateert dat de geïnterviewden via subtiele en hardere vormen van uitsluiting er voortdurend op worden gewezen dat zij anders zijn.

Dit neemt niet weg dat de jongvolwassenen naast uitsluiting ook prettige contacten met autochtonen ervaren. Uit het onderzoek blijkt ook dat zij begrip opbrengen voor autochtonen die moeite hebben om de snelle culturele veranderingen te accepteren. Toch vinden de geïnterviewden dat het hoog tijd wordt dat er erkenning komt voor het gegeven dat ‘Marokkanen’ eveneens Nederlanders zijn, dat zij hier thuis horen en hier hun toekomst opbouwen. Met deze zelfbewuste houding laat de tweede generatie Marokkaanse-Nederlanders zien dat zij politiek mondig zijn. Zij eisen een plek als volwaardig burger in de Nederlandse maatschappij.

Jurriaan Omlo schreef dit proefschrift als promovendus van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Zijn promotoren zijn prof. dr. J.W. Duyvendak en prof. dr. R.S. Gowricharn. De handelseditie van het proefschrift wordt uitgegeven door Eburon Academic Publishers (ISBN 978-90-5972-569-0, € 19,50).

Tijd en locatie

De promotieplechtigheid van Jurriaan Omlo vindt plaats op 30 november 2011 om 12.00 uur in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam (Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurriaan Omlo, 06-2090 0172 of jurriaanomlo@hotmail.com. Recensie-exemplaren van dit proefschrift kunnen vanaf 30 november worden aangevraagd via Uitgeverij Eburon. U kunt hiervoor contact opnemen met Karin de Zwaan via kdezwaan@eburon.nl of 015-213 1484. Voor meer informatie over de SVMK: www.svmk.nl