Persbericht Promotie Youssef Boutachekourt

“Bedrijven laten kansen liggen”
TILBURG, 12 maart 2012 — Steeds vaker spelen bedrijven in op de multiculturele omgeving. Maar levert dat ook voordelen op? Ja, zegt Youssef Boutachekourt die op 14 maart 2012 zijn proefschrift “Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën” aan de Universiteit van Tilburg verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap. Boutachekourt deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Ten eerste zijn de voordelen sterk afhankelijk hoe bedrijven zich in de markt positioneren. Daarbij is vooral de merkpositie van belang. De segmentatie van de productmarkt, de etnisch aangepaste producten en diensten en het gebruik van cultureel diverse medewerkers dragen bij aan de merkpositie van de bedrijven die deze positioneringstrategie volgen.

Ten tweede is het gebruik van etnisch personeel, culturele deskundigen, klanten, consultants van belang. Dit menselijk kapitaal maakt het voor de bedrijven mogelijk om een eventueel kennisachterstand op te vullen. Ook de beschikking over een multicultureel gerichte organisatie, met cruciale elementen als overtuigingskracht, strategische aanjagers, marktdoelstellingen en strategische commitment is onmisbaar.

Ten derde zijn de multiculturele netwerken belangrijke bronnen van voordeel. Deze netwerken vergroten de mogelijkheid van het bedrijf om zich te positioneren te midden van multiculturele groepen en organisaties. Bedrijven beschikken vaak over netwerken, maar maken onvoldoende gebruik daarvan. Naast deze onderbenutting van netwerken bepaalt ook de geslotenheid van de netwerken of zij worden gebruikt: hoe lastiger om multiculturele relaties te verkrijgen, des te waardevoller deze relaties zijn. Bedrijven die in staat zijn om een strategisch netwerkpositie te bereiken binnen etnische gemeenschappen behalen meer voordeel.

In de praktijk overlappen de genoemde bronnen soms, maar het zijn onderscheiden wegen die tot concurrentievoordelen leiden. Veel bedrijven hebben nog onvoldoende oog voor de culturele omgeving en laten daardoor kansen liggen.

Youssef Boutachekourt, M.Sc., (Veenendaal, 1979) studeerde bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management van de Universiteit van Rotterdam. Handelseditie: Eburon Academic Publishers.

Youssef Boutachekourt verdedigt zijn proefschrift “Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 14 maart 2012 om 18.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg.
Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. S. Magala. Overige leden van de promotiecommissie zijn: prof. dr. R. Meyer, prof. dr. L. Meijs en prof. dr. F. van Engeldorp Gastelaars

Noot voor redacties:

Youssef Boutachekourt schreef dit proefschrift als promovendus van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij is de zevende promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is hij bereikbaar op: 06-40105960.

Informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.svmk.nl, info@svmk.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.

Youssef Boutachekourt is tevens bereikbaar op youssef@boutachekourt.nl Zie ook het UvT-persbericht.