Promovenda Artie de Graaf-Ramsodit

“Professioneel politioneel handelen vereist opmerkzaamheid”

Door de snel veranderende samenleving worden politieagenten steeds vaker geconfronteerd met nieuwe en minder herkenbare situaties. Hun handelen in die situaties kan in afnemende mate worden gebaseerd op routines verkregen door opleiding en ervaring. Adequaat handelen is steeds meer afhankelijk van individuele eigenschappen waarvan de belangrijkste opmerkzaamheid is. Dit betoogt Artie Ramsodit in haar proefschrift “Situationeel handelen in de politiefrontlinie”. Promovenda Artie Ramsodit verdedigt haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 12 februari 2014 aan de Universiteit van Tilburg.

Ramsodit leerde de dagelijkse praktijk van politieagenten kennen door met hen mee te lopen in demografisch verschillend samengestelde wijken. Zij constateerde dat het gestandaardiseerde repertoire van agenten steeds vaker tekortschoot omdat de sociale situaties ondoorzichtig zijn geworden. Om professioneel te handelen moet de hedendaagse agent opmerkzaam zijn en ondoorzichtige situaties doorgronden, beoordelen, en adequaat optreden. Voor de analyse van deze situaties ontwikkelde zij een model “Situationeel handelen”.

Dit onderzoek ontwikkelt inzicht in de condities die agenten in staat stelt adequaat te handelen in nieuwe situaties. Het biedt aldus handvatten om inzicht en ervaring op te bouwen die van belang zijn voor de praktische uitvoering van het complexer wordende politioneel werk. Het is een innoverend onderzoek dat nieuwe kwesties op de beleidsagenda zet van zowel de politie als van andere frontlinie-organisaties. De reikwijdte van dit onderzoek omvat niet alleen het belang van organisatie en instituties in Nederland, maar ook die in andere westerse samenlevingen.

Mr. Drs. Artie Ramsodit (Paramaribo, 1975) studeerde bestuurskunde (Universiteit Twente) en rechten (Universiteit van Amsterdam). Eerder werkte ze bij de Rijksoverheid, de politiekorpsen Gelderland-Midden en Kennemerland, en als organisatieadviseur. Sinds 2011 is zij als docente verbonden aan de Hogeschool Amsterdam. Artie Ramsodit is ook gemeenteraadslid van Haarlem.

Arie Ramsodit-De Graaf verdedigt haar proefschrift “Situationeel handelen in de politiefrontlinie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 12 februari 2014 om 14.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Arie de Ruijter. Overige leden van de promotiecommissie zijn: prof. dr. H. Pinxten, prof. dr. P. Verweel, prof. dr. J. B. Rijsman, en dr. R.A.M. Biemans.

Noot voor redacties:

Artie Ramsodit schreef dit proefschrift als promovenda van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer. Zij is de negende promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is zij bereikbaar op: 0624261821 of via artieramsodit@gmail.com. Zie ook het UvT-persbericht. Meer informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.promotiekamer.nl, info@promotiekamer.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.