Promovenda Miriela Carolina

Mañana in the Tropics: The Case of Curaçao

Miriela Carolina studeerde econometrie aan de universiteit van Groningen

Het verloop van de loon-en prijsaanpassingen kan flexibel of traag zijn. Het proces van een traag verloop van de prijs-en loon aanpassingen staat bekend met namen zoals ‘stickyness,’ ‘rigidity,’ en ‘staggered.’ De oorzaken van een traag verloop van de loon-en prijsaanpassingsproces zijn legio. Zo kunnen de relatief hoge kosten in verband met het opplakken van de nieuwe prijs (de menu-kosten) hoog zijn, de informatiestromen over de prijzen vertraagd lopen, of een contracttermijn voor het aanleveren van goederen vertraagd zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van prijs-en loonrigiditeit.

In dit onderzoek maak ik onderscheid tussen marktrigiditeiten die het gevolg zijn van kleinschaligheid en het eilandelijk karakter (insularity) en overige marktrigiditeiten. Voor de eilandelijke rigiditeit introduceer ik het begrip mañana. Mañana betekent letterlijk “morgen” en wordt vaak gebruik voor het uitstellen van een beslissing. Mañana betekent in dit onderzoek het uitstellen van het nemen van een beslissing over lonen of prijzen, als gevolg van het eilandelijk karakter en de kleinschaligheid van de economie, waardoor prijs- en loonontwikkelingen vertraagd plaatsvinden.

Volgens de economische theorie zijn kleine economieën ‘prijs takers’ waardoor hun binnenlandse prijzen zeer flexibel moeten zijn. De mañana-theorie laat zien dat prijs en loonrigiditeiten wel degelijk in een kleine eilandeconomie kunnen voorkomen, wat marktaanpassingen en daarmee de concurrentiepositie schaadt.  De mañana-theorie is een aanvulling op de reeds bestaande theorieen over loon-prijs rigiditeiten, met nadruk op kleinschaligheid en het eilandelijk karakter van een economie.