Promovenda Indra Boedjarath

Cultuur en suïcidaal gedrag

Indra Boedjarath studeerde psychologie en is werkzaam als psychotherapeut.

Email: i.boedjarath@xs4all.nl

Wereldwijd sterven er jaarlijks circa één miljoen mensen door suïcide. Bij een aantal etnische groepen komen meer suïcidepogingen voor dan gemiddeld, zoals bij Latina’s in de USA en vrouwen van Indiase afkomst. De variatie in aantallen en risicofactoren reflecteert de culturele inbedding van suïcidaal gedrag. Suïcidaal gedrag is een complex, multifactorieel fenomeen, waarvan de definiëring, de aard, oorzaken, motieven, risicofactoren en ook de gebruikte methoden, sterk gekleurd worden door de sociaal-culturele, religieuze en politieke context. Dat geldt ook voor de westerse suïcidologische theorieën en bevindingen, die zich vooral richten op biologische en psychologische factoren. Sociologische en antropologische onderzoekstradities betrekken wel sociale en culturele factoren bij de studie van suïcidaal gedrag. Maar ook deze onderzoeken leiden aan bepaalde gebreken: de culturele factoren zijn niet in samenhang terug te vinden of zijn voor bepaalde groepen niet onderzocht. Ook het perspectief van de onderzochten in onderzoeksresultaten komt onvoldoende terug.

Deze studie beoogt een studie te zijn die suïcidaal gedrag inzichtelijk maakt vanuit één specifieke culturele groep. In het onderzoek wil ik bestuderen welke eigen cultuurspecifieke verklaringen niet-westerse groepen geven aan suïcidaal gedrag. Het onderzoek richt zich op de Indiase diaspora, met een nadruk op Nederlandse Hindoestanen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de genderspecifieke factoren en aan leeftijd.

De relevantie van dit onderzoek bestaat ten eerste uit de toevoeging van de tot dusver grotendeels veronachtzaamde culturele pijler aan het hoofdzakelijk medisch georiënteerde suïcidologisch onderzoek. Ten tweede maakt dit onderzoek duidelijk welke elementen van het verhaal van de respondenten wel passen in de westerse visie en welke niet. Zo wordt de culturele beperking in de wetenschap blootgelegd. De opgedane inzichten beperken zich ook niet tot de onderzochte groep, maar bieden perspectief voor de benadering van andere niet-westerse, en zelfs westerse groepen.