Aanmeldingsprocedure

Voor promovendi uit Suriname en de ACM en BES eilanden geldt een andere procedure.

Nieuwe kandidaten starten één keer per jaar in januari met twee modules: academische vaardigheden en academisch schrijven. Kandidaten dienen een thema te hebben geëxploreerd en te hebben nagedacht over een vraagstelling. Het is een pre als zij vertrouwd zijn met de wetenschappelijke literatuur over het onderwerp en zich hebben verdiept in de eisen die worden gesteld aan een promotie. Dit laatste kan bijvoorbeeld door promotiereglementen van verschillende universiteiten en andere documenten te bestuderen. Ook is het nuttig promoties bij te wonen.