Kosten

Zoals elke hogere opleiding, kost ook het promoveren geld.

Kosten voor Nederland

  1. De Promotiekamer vraagt het eerste jaar € 6.200,- (zie FAQ). In de periode daarna vraagt zij € 4.700 per jaar. De reden voor dit verschil is gelegen in de grotere intensiteit van de opleiding in het eerste jaar, wat ook hogere kosten met zich meebrengt.
  2. Daarnaast moet je rekenen op kosten voor boeken, artikelen, fotokopieën, reizen, interviews, software e.d. Deze kosten bedragen in het eerste jaar naar schatting € 800 en nemen in de jaren daarna af naar circa € 300 per jaar of minder. De kosten variëren met het onderzoekstype en de discipline.
  3. Kandidaten die niet voldoen aan deze instapeisen dienen ondersteunende trainingen en colleges te volgen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

NB: alle kosten zijn aftrekbaar als studiekosten van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

Ook zijn er verschillende instanties die een gedeeltelijke beurs of renteloze lening kunnen verstrekken aan kandidaten die de kosten niet helemaal zelf kunnen opbrengen.

Kosten voor Suriname

De kosten bedragen € 3000 per jaar. Daarbovenop komen de kosten van de module academisch schrijven die circa € 975 bedragen.  Deze kosten zijn eenmalig en de module wordt via internet verzorgd. Soms is hiervoor (een gedeeltelijke) vrijstelling mogelijk. Naast de jaarlijkse bijdrage zijn er kosten voor artikelen, boeken en ander studiemateriaal. In het eerste jaar bedragen die naar schatting € 800 en ze nemen daarna af tot circa € 300 per jaar of minder. Alle genoemde kosten zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Kosten voor ACM en BES eilanden

De kosten bedragen € 3000 per jaar. Daarbovenop komen de kosten van de module academisch schrijven die circa € 975 bedragen.  Deze kosten zijn eenmalig en de module wordt via internet verzorgd. Soms is hiervoor (een gedeeltelijke) vrijstelling mogelijk. Naast de jaarlijkse bijdrage zijn er kosten voor artikelen, boeken en ander studiemateriaal. In het eerste jaar bedragen die naar schatting € 800 en ze nemen daarna af tot circa € 300 per jaar of minder. Alle genoemde kosten zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.