Programma

Het eerste jaar van de Promotiekamer bestaat uit een geintegreerd geheel van diverse academische trainingen, werkcolleges, en supervisie. Wij starten met een driedaagse heisessie in januari, gevolgd door verschillende trainingen, waaronder het vak academisch schrijven. Aan het eind van het eerste jaar moet de kandidaat de noodzakelijke academische vaardigheden beheersen, een grondige kennis hebben van het onderwerp van het proefschrift, en de inleiding van de dissertatie gereed hebben.

In de vier jaren daarna wordt  het theoretisch kader ontwikkeld en het empirisch werk voorbereid en uitgevoerd. In elk van deze fasen krijgt de kandidaat een docent/begeleider toegewezen. Na het empirisch onderzoek worden de hoofdstukken geschreven. Elk hoofdstuk wordt door de begeleider getoetst totdat het proefschrift rond is.

Het manuscript is klaar als de (co)promotoren het voldoende vinden. Daarna toetst een commissie ingesteld door de universiteit nogmaals het manuscript. Het dissertatietraject wordt afgesloten met de openbare verdediging van het proefschrift.