Promoveren in de ACM en BES eilanden

De ACM en BES eilanden kampen zoals veel ontwikkelingslanden met een aanhoudend gebrek aan hoger intellectueel kader. Het aantal academici is relatief gering. En voor velen van hen is het nauwelijks mogelijk om een eenmaal verworven intellectueel peil te behouden. Daardoor vermindert de nationale kennisvoorraad. Instellingen verzwakken, de capaciteit om effectief te interveniëren en om instrumenten te ontwikkelen neemt af.

De Promotiekamer pakt dit probleem aan en leidt academici in de voormalige Nederlandse Antillen op tot doctor in de wetenschap. Zo versterkt zij het hoger intellectueel kader van deze landen.

header-acm-bes-eilanden

Met academische promoties worden de omvang en kwaliteit van het hoger intellectueel kader verbeterd. Ook de instellingen waar de promovendi werkzaam zijn worden tijdens het promotietraject versterkt. Deze capacity building heeft een positieve invloed op het intellectuele niveau, het onderwijs, het academisch klimaat en de beleidseffectiviteit van de instellingen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 3000 per jaar. Kandidaten dienen in het eerste jaar  een training academisch schrijven te volgen waarvan de kosten € 975 bedragen. Naast deze kosten zijn er uitgaven voor artikelen, boeken en ander studiemateriaal. Mochten er workshops of andere bijeenkomsten nodig zijn, dan komen deze kosten erbij. Alle genoemde kosten zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Voorwaarden

Kandidaten dienen te beschikken over een doctoraal opleiding (drs., ir., mr., Master). Het eerste jaar is voornamelijk een opleidingsjaar. Met deze toerusting maken de kandidaten een grotere kans om het dissertatieproces met succes te voltooien. Daarnaast eisen Nederlandse universiteiten dat buitenpromovendi gedurende het dissertatietraject een opleiding genieten van 30 EC.

Academici met de ambitie om te promoveren kunnen zich aanmelden bij professor dr. Ruben Gowricharn via de emailadressen rgow@xs4all.nl en info@promotiekamer.nl

Promovendi worden op Curaçao en Aruba opgeleid, maar de promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.