Waarom promoveren

De buitenpromovendus wil naast zijn of haar werk en gezin promoveren. De promotiekamer maakt mogelijk dat deze wens wordt gerealiseerd. Bijeenkomsten worden in de avonduren of in de weekenden gehouden. Ook wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. Promoveren naast werk wordt zodoende een haalbare doelstelling. Door het promoveren naast werk te helpen realiseren maakt de promotiekamer zich maatschappelijk hoogst relevant.

samenkomst-promovendi-2

Bijeenkomst van promovendi en begeleiders

De promotiekamer heeft voorts een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse wetenschap en maatschappij vanwege:

 1. Het interdisciplinaire karakter van het onderzoek. Door de verschillende wetenschappelijke disciplines en de uitwisseling van inzichten tussen promovendi vindt er intensieve intellectuele voeding plaats. Waardevolle kennis en kunde worden vanuit alle disciplines gemobiliseerd, wetenschappelijk getoetst en onderbouwd.
 2. Het interculturele karakter van de promovendi. De verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines en culturele ervaringen maken de inzichten zeer divers. In de promotiekamer zijn wetenschap en ervaring voortdurend met elkaar in gesprek. Hierdoor leveren de onderzoeken een waarheidsgetrouw beeld op.
 3. De zeer intensieve en persoonlijke begeleiding. Niemand in de promotiekamer aan zijn lot wordt overgelaten. Van de negen fasen zijn het ontwikkelen van een theoretisch kader, het verrichten van empirisch onderzoek en de rapportages de belangrijkste in het dissertatietraject. Kenmerken van dit dissertatietraject zijn:
  1. toerustende modules die de tussentijdse uitval helpen verminderen of voorkomen.
  2. de individuele én groepsgewijze begeleiding door de beste hoogleraren op hun terrein.
  3. een gestructureerd systeem van werken, evalueren en bijstellen.
  4. seminars en workshops waarin academische tekorten worden bijgespijkerd.
  5. aanvullende communicatie, supervisie en overleg via email en Skype.
  samenkomst-promovendi-4

  Bijeenkomst promovendi

  Promovendi tijdens een seminar

  Promovendi tijdens een seminar