Voordeel halen uit de multiculturele wereld

Het culturele landschap in Nederland is met de komst van etnische groepen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Zij zijn de afgelopen decennia succesvol geïntegreerd in het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en het etnisch ondernemerschap. Het is voor bedrijven commercieel interessant om op de behoeften van deze groepen in te spelen. Maar tot op heden werd in onderzoeken naar culturele diversiteit en voordeel de invloed van omgevingsfactoren grotendeels genegeerd. Een gemiste kan?

Youssef Boutachekourt, SVMK-promovendus, deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Ten eerste zijn de voordelen sterk afhankelijk van hoe bedrijven zich in de markt positioneren. Daarbij is vooral de merkpositie van belang. De segmentatie van de productmarkt, de etnisch aangepaste producten en diensten en het gebruik van cultureel diverse medewerkers dragen bij aan de merkpositie van de bedrijven die deze positioneringstrategie volgen.

Ten tweede is het gebruik van etnisch personeel, culturele deskundigen, klanten, consultants van belang. Dit menselijk kapitaal maakt het voor bedrijven mogelijk om een eventueel kennisachterstand op te vullen. Ook de beschikking over een multicultureel gerichte organisatie, met cruciale elementen als overtuigingskracht, strategische aanjagers, marktdoelstellingen en strategisch commitment, is onmisbaar.

Ten derde zijn de multiculturele netwerken belangrijke bronnen van voordeel. Deze netwerken vergroten de mogelijkheid van het bedrijf om zich te positioneren te midden van multiculturele groepen en organisaties. Bedrijven beschikken vaak over netwerken, maar maken onvoldoende gebruik daarvan. Naast deze onderbenutting van netwerken bepaalt ook de geslotenheid van de netwerken of zij worden gebruikt: hoe lastiger om multiculturele relaties te verkrijgen, des te waardevoller deze relaties zijn. Bedrijven die in staat zijn om een strategisch netwerkpositie te bereiken binnen etnische gemeenschappen behalen meer voordeel.

In de praktijk overlappen de genoemde bronnen soms, maar het zijn onderscheiden wegen die tot concurrentievoordelen leiden. Veel bedrijven hebben nog onvoldoende oog voor de culturele omgeving en laten daardoor kansen liggen. Kortom: pak je kans!