Vorming multicultureel kader leidt tot respectvolle samenleving

Prof. Dr. Ruben Gowricharn leidt deze eerste nieuwsbrief in door in te gaan op het belang van vorming van multicultureel kader door Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij vindt kader en kennis hard nodig teneinde het “gevecht” aan te gaan met de “tegenstanders” van de multiculturele samenleving. Daarom leidt de SVMK academici op tot doctor in de wetenschap. Daarbij maakt het niet uit wat je afkomst is. Allochtoon of autochtoon, beiden kunnen bij de SVMK promoveren en kennis produceren wat uiteindelijk leidt tot een respectvolle samenleving.

De SVMK is in februari 2005 opgericht met als doel om de positieve krachten in de multiculturele samenleving te versterken. Het was toen al duidelijk dat het redelijk goed ging met de multiculturele samenleving, afgemeten aan de sociale stijging van allochtonen, de toename van het opleidingsniveau, de daling van de werkloosheid, de successen in het ondernemerschap, de participatie in de politiek en ontwikkelingen op verschillende andere terreinen. Maar vrij van problemen waren de allochtone gemeenschappen niet, evenals overigens het autochtone deel van de samenleving. Er was nog veel te doen voor allochtonen.

Een belangrijke ontwikkeling in deze sociale stijging was dat veel allochtonen na een HBO- of universitaire opleiding niet verder studeerden. Zij wilden een baan, geld, respect en vooral de samenleving laten zien dat zij goed geïntegreerde succesvolle allochtonen waren. Dat was een begrijpelijke boodschap aan een samenleving die hen en hun ouders lange tijd had weggezet als ‘mislukt’. Maar de keerzijde was dat de top van het intellectueel kader onvoldoende ontwikkeld was. Als er ergens een intellectuele gezagsdrager van allochtone afkomst nodig was, bijvoorbeeld als deskundige, onderzoeksleider of hoogleraar, was die moeilijk te vinden. Natuurlijk verschilde dat per discipline: in de medische wetenschappen waren die nog te vinden, in de sociale wetenschappen nauwelijks. Ondanks de zichtbare vooruitgang, waren de allochtone gemeenschappen dus nog zwak.

Tegelijkertijd nam de kritiek op de multiculturele samenleving toe. Enkele hardnekkige problemen, zoals de criminaliteit, werd geweten aan de cultuur van allochtonen. Dus werd verwacht dat allochtonen hun cultuur zouden afleggen en de Nederlandse cultuur overnemen. Veel allochtonen deden dat ook, maar er was ook verzet: de eigen taal, godsdienst, leefwijze, identiteit wilde men behouden. Die werden niet gezien als minder dan de Nederlandse cultuur. De kritiek op de multiculturele samenleving werd dus niet door iedereen gedeeld. Maar het ontbrak aan intellectueel kader en aan de kennis om ‘gevecht’ te voeren.

De SVMK is opgericht ter ondersteuning van deze ontwikkeling. Zij heeft de strategische keuze gemaakt om academici op te leiden tot doctor in de wetenschap. In vaktaal: om promovendi op te leiden tot de academische promotie. Daarmee slaat zij twee vliegen in één klap: allochtone academici promoveren én zij produceren de kennis nodig om successen te behalen. Om de kennis te produceren is het overigens niet per se nodig dat de promovendus een allochtoon is: als het om relevante kennis gaat, dan kan de promovendus ook een autochtoon zijn. Het perspectief van de SVMK is dus gericht op het bereiken van maatschappelijke successen en de opleiding van hoger intellectueel kader. En zo werkt zij aan respectvolle samenleving.